ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


   
КЗО "Багато профільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання" ДОР
КЗО "Багато профільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання" ДОР
Підвищення кваліфікації керівних,педагогічних та науково-педагогічних працівниківнавчальних закладів
Підвищення кваліфікації керівних,педагогічних та науково-педагогічних працівниківнавчальних закладів
Навчально-методичні праці з проблем інклюзивної освіти, які розроблені науковцями інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Навчально-методичні праці з проблем інклюзивної освіти, які розроблені науковцями інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Авторський  педагогічний центр — Центр  реабілітації рухом (АПЦ–ЦРР) м. Одеса

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)