ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


 

Видання дотримується політики подвійного «сліпого» рецензування, що передбачає анонімне (як стосовно автора, так і рецензента) оцінювання статті кваліфікованим незалежним експертом у відповідній галузі.

 

Процедуру рецензування проходять наукові статті, оформлені у відповідності до «Керівництва  для авторів».

 

Процедура рецензування

  • Статті надається реєстраційний код та вилучаються відомості про автора(-ів).
  • Реєстраційний код статті надсилається авторові.
  • Закодована стаття та форма рецензента надсилається фахівцю (члену редколегії, відповідальному за науковий напрям по темі статті, або зовнішньому рецензентові). До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні фахівці, що мають наукові праці із заявленої у статті проблематики. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається з урахуванням його поточного завантаження та згоди.
  • Рецензент, що одержав закодовану статтю, заповнює форму рецензента і визначає одну з наступних опцій:
  • рекомендувати статтю до публікації;
  • рекомендувати до публікації з доопрацюванням;
  • не рекомендувати до публікації.

У разі рекомендації до публікації з доопрацюванням чи не рекомендування до друку авторові буде надіслано письмову аргументацію рецензента.

Статті, які було рекомендовано до опублікування з доопрацюванням, мають пройти повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

 

Термін рецензування в середньо складає від 1 до 2 місяців з моменту отримання статті оформленої відповідно до «Керівництва для авторів».

 

Статті, авторами (співавторами) яких є члени редакційної колегії журналу та статті інформаційного характеру на замовленням редакції не рецензуються.

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)