ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


 

Головний редактор

Засенко В. В.,

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

 

Заступник головного редактора

Колупаєва А. А.,

доктор педагогічних наук, професор,

заступник директора з наукових питань Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

 

Заступник головного редактора

Лорман Т.,

доктор філософії, професор,

факультет освіти коледжу Університету Конкордія (Канада)

 

Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України (Україна)

Ванчова А., доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Університету Я. Коменського (Словаччина)

Кульбіда С.В., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії жестової мови Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

Кобильченко В. В., доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

Крокер Ш., доктор філософії, викладач Університету ім. Ґранта МакЮена (Канада)

Максименко С. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка (Україна)

Мороз Б. С., доктор біологічних наук, директор з наукових питань Науково-виробничого підприємства «ВАБОС» (Україна)

Маꥳ Річмонд Д., доктор філософії, доцент факультету освіти Університету Вікторія (Канада)

Музика-Фуртак Є., доктор педагогічних наук, науковий співробітник Кафедри логопедії та прикладного мовознавства Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Петришин Р., доктор соціології, директор Українського центру засобів і розвитку Університету ім. ҐрантаМакЮена (Канада)

Сак Т. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

Скрипник Т. В., доктор психологічних наук, завідувач лабораторією корекції розвитку дітей з аутизмом Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

Супрун М. О., доктор педагогічний наук, професор, професор кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби (Україна)

Таранченко О. М., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (Україна)

Хохліна О. П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ, (Україна)

Симоненко Т. В., начальник відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України (Україна)

 

Відповідальний секретар

Федоренко О. Ф., науковий співробітник Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України(Україна).

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)