ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 4 (71) 2014
СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Засенко В’ячеслав
На допомогу теорії і практиці

7

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Луценко Інна
Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в україні

8

Сак Тамара
Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

18

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Гудим Ірина
Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей дошкільників із порушеннями зору

24

Ільяна Валентина
Вивчення стану сформованості фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в контексті попередження дислексій

31

Кульбіда Світлана
Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини

39

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Адамюк Наталія
Лінгводидактична модель вивчення лексичних одиниць української жестової мови

48

Гладченко Ірина
Особливості конструювання підручника «основи здоров’я» для підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із розумовою відсталістю

57

Міненко Анна
Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом дауна

62

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Макарчук Наталія, Хованова Олена, Хирна Тетяна
Психологічна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку у подоланні наслідків перебування у зоні військового конфлікту

68

Федоренко Оксана
Особливості впровадження технології спільного викладання у процес навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів

75
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КОЛЕГ
 

Ванчова Аліца, Пречухова Штефановічова Андреа
Статеве виховання розумово відсталих осіб у контексті спеціальної освіти і андрагогіки

81
ІНФОРМАЦІЯ, РЕЦЕНЗІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Гудим Ірина
Педагогічний on-line форум з проблем спеціальної педагогіки

101

Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованих учених радах Д 26.450.01 й Д 26.450.02

105

Покажчик публікацій журналу «особлива дитина: навчання і виховання» за 2014 рік

106
   
 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)