ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


Зміст   № 3 (71) 2014
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Колупаєва Алла
Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі

7

Ленів Зоряна

Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями

психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі

13

Засенко В’ячеслав, Колупаєва Алла
Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики

України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я

20

 

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Данілавічютє Еляна

Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови

учнями 1 – 4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення

30

Омельченко Ірина

Система діагностики хронотопу комунікативної діяльності

у дошкільників із затримкою психічного розвитку

41

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Дегтяренко Тетяна, Шевцова Яна

Оцінка стану зорового гнозису та дослідження взаємозв’язків між показниками перцептивно-когнітивних функційі психомоторики у дітей із порушеннями інтелекту

50

Єфименко Микола

Диференційований підхід до фізичної реабілітації дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату

61

Замша Анна

Роль мотивації в формуванні інтелектульного потенціалу

підлітків із порушеннями слуху

69

Костенко Тетяна

Теоретико-методичні аспекти вивчення естетичної компетентності докільників із порушеннями зору

77

Федорова Олена

Дослідження особливостей творчої уяви дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку

82

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Мозолюк-Коновалова Олена

Формування основ образотворчої діяльності дошкільників із синдромом Дауна засобами нетрадиційних технік зображення

90

Harčaríková Terézia

Academic self-esteem - innovation in the education of students with physical disabilities

98

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

109

 

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)