ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 3 (71) 2014
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Колупаєва Алла
Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі

7

Ленів Зоряна

Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями

психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі

13

Засенко В’ячеслав, Колупаєва Алла
Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики

України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я

20

 

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Данілавічютє Еляна

Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови

учнями 1 – 4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення

30

Омельченко Ірина

Система діагностики хронотопу комунікативної діяльності

у дошкільників із затримкою психічного розвитку

41

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Дегтяренко Тетяна, Шевцова Яна

Оцінка стану зорового гнозису та дослідження взаємозв’язків між показниками перцептивно-когнітивних функційі психомоторики у дітей із порушеннями інтелекту

50

Єфименко Микола

Диференційований підхід до фізичної реабілітації дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату

61

Замша Анна

Роль мотивації в формуванні інтелектульного потенціалу

підлітків із порушеннями слуху

69

Костенко Тетяна

Теоретико-методичні аспекти вивчення естетичної компетентності докільників із порушеннями зору

77

Федорова Олена

Дослідження особливостей творчої уяви дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку

82

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Мозолюк-Коновалова Олена

Формування основ образотворчої діяльності дошкільників із синдромом Дауна засобами нетрадиційних технік зображення

90

Harčaríková Terézia

Academic self-esteem - innovation in the education of students with physical disabilities

98

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

109

 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)