ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 2 (70) 2014
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Колупаєва Алла
Інклюзивна освіта як модель соціального устрою

7

Джонс Філіс

Застосування методики «Кращі практики для інклюзивної освіти»

(КПІО) на рівні школи: досвід Флориди

19

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Хохліна Олена

Теоретичні засади удосконалення змісту освіти школярів з порушеннями інтелекту на перетині століть

28

Жук Валентина, Литвинова Віра, Таранченко Оксана,

Федоренко Оксана, Шевченко Володимир

Концепція розвитку дошкільної освіти дітей з порушеннями слуху. Проект

38

Покутнєва Світлана.

Компенсація як основна форма розвитку дітей із глибокими порушеннями зору

44

Калініна Тетяна

Програма формування соціально-психологічної компетентності у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку

56

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Дічек Наталія

Внесок Науково-дослідного інституту дефектології у розвиток спеціальної школи в Україні у перші повоєнні роки

62

Проскурняк Олена

Вплив індивідуально-психологічних особливостей на комунікативну діяльність розумово відсталих школярів

75

Замша Анна

Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху

83

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

ВанчоваАліца, Смолянінов Анатолій

Нейродинамічна стимуляція та корекція моторних порушень, аномального моторного розвитку та дієздатності дітей  із ураженням центральної нервової системи

91

 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)