ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 1 (69) 2014
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Колупаєва Алла
Програма навчального курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти

7

Скрипник Тетяна
Технологія роботи над індивідуальною програмою розвитку для дитини з аутизмом

12

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Ільяна Валентина
Подолання дислексій в учнів 2-4 класів загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

18

Кравець Ніна
Використання комп’ютерних технологій у процесі роботи розумово відсталих школярів з творами художньої літератури

28

Макарчук Наталія, Хованова Олена
Методичні основи професійно-трудової реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку

38

Прохоренко Леся
Особливості операційного компоненту саморегуляції у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку

47

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Клопота Євген
Вплив взаємодії студентів вищого навчального закладу з незрячими у процесі формування позитивного образу людей із порушеннями зору у суспільстві

55

Медведєва Майя
Особливості засвоєння фонетичного принципу письма учнями 2-4 класів із тяжкими порушеннями мовлення

60

Пригода Зоряна
Аналіз помилок писемного мовлення в учнів 5 - 6 класів із тяжкими порушеннями мовлення

68

Рахуба Наталія
Особливості уявлень про об’єкти неживої природи у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору

72

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ванчова Аліца
Вплив нейродинамічної інтервенції на моторний та соціальний розвиток дітей із церебральним паралічем та розумовою відсталістю

79

 

Вітаємо з ювілеєм Світлану Іванівну Васильковську

67

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)