ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


Зміст   № 1 (69) 2014
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Колупаєва Алла
Програма навчального курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти

7

Скрипник Тетяна
Технологія роботи над індивідуальною програмою розвитку для дитини з аутизмом

12

НАУКА – ПРАКТИЦІ

Ільяна Валентина
Подолання дислексій в учнів 2-4 класів загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

18

Кравець Ніна
Використання комп’ютерних технологій у процесі роботи розумово відсталих школярів з творами художньої літератури

28

Макарчук Наталія, Хованова Олена
Методичні основи професійно-трудової реабілітації дітей з порушеннями розумового розвитку

38

Прохоренко Леся
Особливості операційного компоненту саморегуляції у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку

47

ПОШУКИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ

Клопота Євген
Вплив взаємодії студентів вищого навчального закладу з незрячими у процесі формування позитивного образу людей із порушеннями зору у суспільстві

55

Медведєва Майя
Особливості засвоєння фонетичного принципу письма учнями 2-4 класів із тяжкими порушеннями мовлення

60

Пригода Зоряна
Аналіз помилок писемного мовлення в учнів 5 - 6 класів із тяжкими порушеннями мовлення

68

Рахуба Наталія
Особливості уявлень про об’єкти неживої природи у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору

72

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ванчова Аліца
Вплив нейродинамічної інтервенції на моторний та соціальний розвиток дітей із церебральним паралічем та розумовою відсталістю

79

 

Вітаємо з ювілеєм Світлану Іванівну Васильковську

67

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)