ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


Зміст   № 3 (67) 2013
НАУКА – ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Людмила ВАВІНА
Концептуальні підходи до реалізації змісту дошкільної освіти дітей із порушеннями зору

4

Світлана КУЛЬБІДА
Орієнтовна модель опанування української дактилології

10

Олена ЧЕБОТАРЬОВА
Особливості корекційно-реабілітаційної роботи з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату

16

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Наталія КОМПАНЕЦЬ
Організація роботи асистента педагога в інклюзивному середовищі за допомогою програмово-методичного комплексу

21

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА СУПРОВІД

Ольга БАБЯК
Особливості когнітивного компонента міжособистісних стосунків у шкільній групі

26

Валентина ІЛЬЯНА
Виявлення своєрідності формування компонентів психолінгвістичної структури читання у старших дошкільників із порушеннями мовленнєвого розвитку

30

Віра ЛЯШКО, Олена ХОХЛІНА
Індивідуальний стиль діяльності: особливості прояву та передумови становлення у школярів із інтелектуальними порушеннями

38

ПОШУКИ. ЕКСПЕРИМЕНТИ

Юлія ТАРНАВСЬКА
Проблемна поведінка у дітей із розладами аутичного спектра

44

Оксана ТАРАНЧЕНКО
Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху

49

Ірина ОМЕЛЬЧЕНКО
Особливості психологічних меж хронотопу комунікативної діяльності у взаємодії з однолітками у дошкільників із затримкою психічного розвитку

54

З ДОСВІДУ ПРАКТИКІВ

Олена БІЧІКОВА, Оксана ФЕДОРЕНКО
Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху

59

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)