ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 3 (67) 2013
НАУКА – ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Людмила ВАВІНА
Концептуальні підходи до реалізації змісту дошкільної освіти дітей із порушеннями зору

4

Світлана КУЛЬБІДА
Орієнтовна модель опанування української дактилології

10

Олена ЧЕБОТАРЬОВА
Особливості корекційно-реабілітаційної роботи з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату

16

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Наталія КОМПАНЕЦЬ
Організація роботи асистента педагога в інклюзивному середовищі за допомогою програмово-методичного комплексу

21

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА СУПРОВІД

Ольга БАБЯК
Особливості когнітивного компонента міжособистісних стосунків у шкільній групі

26

Валентина ІЛЬЯНА
Виявлення своєрідності формування компонентів психолінгвістичної структури читання у старших дошкільників із порушеннями мовленнєвого розвитку

30

Віра ЛЯШКО, Олена ХОХЛІНА
Індивідуальний стиль діяльності: особливості прояву та передумови становлення у школярів із інтелектуальними порушеннями

38

ПОШУКИ. ЕКСПЕРИМЕНТИ

Юлія ТАРНАВСЬКА
Проблемна поведінка у дітей із розладами аутичного спектра

44

Оксана ТАРАНЧЕНКО
Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху

49

Ірина ОМЕЛЬЧЕНКО
Особливості психологічних меж хронотопу комунікативної діяльності у взаємодії з однолітками у дошкільників із затримкою психічного розвитку

54

З ДОСВІДУ ПРАКТИКІВ

Олена БІЧІКОВА, Оксана ФЕДОРЕНКО
Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху

59

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)