ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 2 (66) 2013
НАУКА – ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Тамара Сак

Психологічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

3

Тетяна Скрипник

Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра

7

Світлана Кульбіда

Орієнтовна модель опанування української дактилології

12

Микола Супрун

Особистість вихователя спеціальної школи-інтернату

15

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Оксана Таранченко

Універсальна практика навчання та надання підтримки учням з особливими потребами

18

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА СУПРОВІД

Ірина Гудим

Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору

22

Леся Прохоренко

Психологічні особливості вольового акту як одного з механізмів саморегуляції навчальної діяльності молодших школярів із ЗПР

27

ПОШУКИ. ЕКСПЕРИМЕНТИ

Світлана Глазунова

Верботональна система Петара

32

Лілія Руденко

Контекстна модель агресивної поведінки у дітей із розумовою відсталістю

36

Оксана Федоренко

У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху.

41

Світлана Яковлева

Провідна роль навчальної діяльності для оптимального психофізіологічного розвитку дитини. Огляд

44

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)