ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1-05/8 (психологія)


Головний редактор - Засенко В’ячеслав Васильович, директор Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Україна)

Заступник головного редактора - Колупаєва Алла Анатоліївна,заступник директора з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Заступник головного редактора - Лорман Тім, факультет освіти коледжу Університету Конкордія, доктор філософії, професор (Канада)

Редакційна колегія:

Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (Україна)

Ванчова Аліца - декан педагогічного факультету Університету Я. Коменського, доктор педагогіч¬них наук, професор (Словаччина)

Кульбіда Світлана Вікторівна - головний науковий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Кобильченко Вадим Володимирович - провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук (Україна)

Крокер Шеріл - викладач Університету ім. Ґранта МакЮена, доктор філософії (Канада)

Максименко Сергій Дмитрович -  директор Інституту психології НАПН України ім. Г.С.Костюка, доктор пcихологічних наук, професор, академік НАПН України (Україна)

Мороз Борис Семенович - директор з наукових питань Науково-виробничого підприємства «ВАБОС», доктор біологічних наук (Україна)

Маꥳ Річмонд Донна - доцент факультету освіти Університету Вікторія, доктор філософії (Канада)

Музика-Фуртак Єва - науковий співробітник Кафедри логопедії та прикладного мовознавства Університету Марії Кюрі-Склодовської, доктор педагогічних наук (Польща)

Петришин Роман - директор Українського центру засобів і розвитку Університету ім. ҐрантаМакЮена, доктор соціології (Канада)

Сак Тамара Василівна - завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна)

Скрипник Тетяна Вікторівна - завідувач лабораторією корекції розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор психологічних наук (Україна)

Супрун Микола Олексійович - професор кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби, доктор педагогічний наук, професор (Україна)

Таранченко Оксана Миколаївна - старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук (Україна)

Хохліна Олена Петрівна - завідувач кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор (Україна)

Шинкаренко Віра Іванівна - начальник відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України (Україна)

Відповідальний секретар та фаховий редактор

Федоренко Оксана Филимонівна  - науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (Україна).

Рецензування та порядок подання статей у журнал «Особлива дитина: навчання і виховання» докладніше

 

Новий номер

У наступному номері

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)