ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Адреса редакції  

04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. +380 44 440-42-92

http:/csnukr.in.ua

Матеріали надсилайте на електронну адресу

e-mаil:ispjournal@ukr.net

 

ONLINE ПЕРЕДПЛАТА

Адреса видавництва

03680, Київ, вул. Олександра Довженка, 3

Тел. +380 44 486-37-32

e-mаil:2345255@ukr.net

 http://www.pedpresa.com.ua

 

Шановні автори журналу!

Останнім часом до редакції журналу надходить велика кількість статей. Ми щиро вдячні нашим кореспондентам. Разом з тим, багато статей рецензенти відхиляють або відправляють на доопрацювання. 

Позаяк надіслані нам матеріали часто не є статтями за жанром. Швидше вони нагадують звіти про проведене дослідження, реферати та огляди, параграфи з дисертації тощо.

Стиль деяких статей не витримує критики. Складається враження, що це перший НЕ відредагований варіант статті. Автори не спромагаються прибрати повтори, сформулювати висновки, доступно описати результати, оформити літературу і таке інше.

Деякі автори посилаються на роботи дослідників 10-річної, а то і 20-річної давнини, і не враховують того, що в нашому журналі є більш сучасні публікації цих дослідників. Відтак, у чому новизна надісланих робіт часто незрозуміло.

Ми зацікавлені у цікавих та актуальних матеріалах. Саме тому закликаємо майбутніх авторів відповідально ставитися до підготовки текстів. Для цього рекомендуємо оформити підписку на журнал, та для початку стати активним читачем і передплатником часопису, і лише потім перейти у статус автора журналу.  Пам'ятайте, що нині аудиторію журналу складають тисячі фахівців в Україні та за її межами, позаяк часопис внесений до каталогів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, індексується в реферативних базах даних України , включений до міжнародної бази даних EBSCO.

З повагою,

Редакційна колегія журналу

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)