ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1-05/8 (психологія)


Матеріали приймаються до розгляду за наявності у авторів передплати на рік, або кількох передплат на півріччя.

На сторінках часопису висвітлюються науково-методичні розробки і практичні напрацювання у галузі спеціальної та інклюзивної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Авторські права та видавнича політика

Авторські права на опубліковані в журналі матеріали визначаються чинним законодавством України.

Автори несуть відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. У статті, написаній кількома авторами, відповідальність за згоду на публікацію в журналі бере на себе той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами.

Журнал приймає до друку від авторів і творчих колективів наукові статті,  що висвітлюють розробки та впровадження у практику інноваційних технологій навчання та виховання у контексті  психолого-педагогічної  підтримки й допомоги дітям:

  • з порушеннями мовлення
  • з порушеннями слуху
  • з порушеннями зору
  • з розумовою відсталістю
  • із затримкою психічного розвитку
  • з аутизмом

Актуальними є висвітлення матеріалів щодо раннього виявлення та раннього супроводу і підтримки дітей з особливостями психофізичного розвитку, а також   розроблення науково-теоретичних засад та навчально-методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.

Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів. Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент, що залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. До рецензування залучаються провідні фахівці з України та зарубіжжя, зокрема: Національної академії педагогічних наук України (Інституту спеціальної педагогіки, Інституту проблем виховання, Інституту психології); Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (Україна); відділу інклюзивної освіти та інтернат них закладів департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України; Університету ім.. Гранта МакЮена (Канада), Університету Конкордія (Канада); Університету Я. Коменського (Словаччина); Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та інші.

Статті,  що не відповідають тематиці або вимогам видання, можуть бути відхилені безпосередньо Головним редактором.

Редакція залишає за собою право здійснювати літературне редагування статті.

 

При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело.

 

 

Новий номер

У наступному номері

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)