ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ISSN 2312-2781


Виходить чотири рази на рік 
Заснований у 1995 р.,видається з 1996 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації, серія КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р. 
Включено в Перелік ВАК (Постанова №2-05/7, Постанова №1-05/8)


Індексується в реферативних базах даних України

Включений до міжнародної бази даних EBSCO


Research Bible

 

 

«Особлива дитина: навчання і виховання» ( ISSN 2312-2781) – періодичне, наукове, навчальне, інформаційне, методичне видання. Журнал виходить чотири рази на рік, заснований у 1995 р.,  видається з 1996 р. під назвою "Дефектологія". З 2014 року видається під новою назвою «Особлива дитина: навчання і виховання».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія серія КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

Включено до Переліку ВАК у галузі педагогіки і психології (Постанова президії ВАК України від 10.11.2010 № 2-05/7; Постанова президії ВАК України від 22.12.2010  N 1-05/8).

Індексування журналу:

 

Часопис внесено до міжнародної мультидисциплінарної бази даних «EBSCO», до міжнародної мультидисциплінарної бази даних наукових журналів «ResearchBib», до каталогу індексації журналів Directory Indexing of International Research Journals (Citefactor), до каталогів Національної бліотеки України імені В.Вернадського.

 

 

Засновники журналу:

  • Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України  http://ispukr.org.ua  
  • Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса";  http://pedpresa.com.ua/

Метою видання, як  єдиного в державі часопису, присвяченого проблемам здобуття освіти і забезпечення життєдіяльності дітей з особливими потребами, є донесення стратегії розвитку освіти таких дітей, висвітлення актуальних питань діагностики особливостей психофізичного стану та сучасних підходів й інноваційних технологій їх навчання і виховання, результатів експериментальних досліджень, оригінальних розробок, надання методичних порад і консультацій фахівців з актуальних проблем спеціальної педагогіки і психології.

Журнал «Особлива дитина: навчання і виховання» призначений для  вчителів-дефектологів, методистів, викладачів, психологів і соціальних педагогів спеціальних навчальних та позашкільних закладів, педагогів загальноосвітніх закладів, у групах і класах яких виховуються і навчаються діти з особливими потребами, викладачів, студентів, аспірантів, науковців та батьків дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Журнал приймає до друку від авторів і творчих колективів наукові статті,  що висвітлюють розробки та впровадження у практику інноваційних технологій навчання та виховання у контексті  психолого-педагогічної  підтримки й допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку.

Актуальними є висвітлення матеріалів щодо раннього виявлення та раннього супроводу і підтримки таких дітей, а також   розроблення науково-теоретичних засад та навчально-методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.

Матеріали приймаються до розгляду за наявності у авторів передплати на рік, або кількох передплат на півріччя.

Авторські права та видавнича політика

Автори несуть відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. У статті, написаній кількома авторами, відповідальність за згоду на публікацію в журналі бере на себе той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами.

Усі опубліковані матеріали проходять змістовий відбір і рецензуються (подвійне «сліпе» рецензування). Головний редактор та рецензент мають право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. До рецензування залучаються провідні фахівці з України та зарубіжжя.

Редакція зберігає за собою право рецензування, редагування та скорочення статей без згоди автора, може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи поглядів автора. Рукописи не повертаються. За достовірність фактів, дат, назв і правильність цитування відповідають автори.

Принципи редакційної політики журналу :

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

–  дотримання авторських та суміжних прав;

– дотримання графіку виходу журналу.

Редакція проводить роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Діяльність редакції журналу спрямована на  розвиток вітчизняної  науки.

Рецензування та порядок подання статей у журнал «Особлива дитина: навчання і виховання» докладніше тут

При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідна посилання на першоджерело.

©Усі права захищено. Жодна частина, елемент, ідея, композиційний підхід цього видання не можуть бути копійованими чи відтвореними в будь-якій формі і будь-якими засобами – як електронними, так і фотомеханічними, зокрема через ксерокопіювання, запис або комп'ютерне архівування, без письмового дозволу видавця.

 

Новий номер

У наступному номері

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ ! 

Розпочато передплату
на 2015 рік.

Передплатний індекс часопису   

"Особлива дитина: навчання і виховання"  - 68835

докладніше ПЕРЕДПЛАТА