ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ISSN 2312-2781


Виходить чотири рази на рік 
Заснований у 1995 р.,видається з 1996 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації, серія КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р. 
Включено в Перелік ВАК (Постанова №2-05/7, Постанова №1-05/8)


Індексується в реферативних базах даних України

Включений до міжнародної бази даних EBSCO


Research Bible

 

«Особлива дитина: навчання і виховання» ( ISSN 2312-2781) – періодичне, наукове, навчальне, інформаційне, методичне видання. Журнал виходить чотири рази на рік, заснований у 1995 р.,  видається з 1996 р. під назвою "Дефектологія". З 2014 року видається під новою назвою «Особлива дитина: навчання і виховання».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія серія КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

Включено до Переліку ВАК у галузі педагогіки і психології (Постанова президії ВАК України від 10.11.2010 № 2-05/7; Постанова президії ВАК України від 22.12.2010  N 1-05/8).

Індексування журналу:

Засновники журналу:

  • Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України  http://ispukr.org.ua  
  • Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса";  http://pedpresa.com.ua/

Метою видання, як  єдиного в державі часопису, присвяченого проблемам здобуття освіти і забезпечення життєдіяльності дітей з особливими потребами, є донесення стратегії розвитку освіти таких дітей, висвітлення актуальних питань діагностики особливостей психофізичного стану та сучасних підходів й інноваційних технологій їх навчання і виховання, результатів експериментальних досліджень, оригінальних розробок, надання методичних порад і консультацій фахівців з актуальних проблем спеціальної педагогіки і психології.

Журнал «Особлива дитина: навчання і виховання» призначений для  вчителів-дефектологів, методистів, викладачів, психологів і соціальних педагогів спеціальних навчальних та позашкільних закладів, педагогів загальноосвітніх закладів, у групах і класах яких виховуються і навчаються діти з особливими потребами, викладачів, студентів, аспірантів, науковців та батьків дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Журнал приймає до друку від авторів і творчих колективів наукові статті,  що висвітлюють розробки та впровадження у практику інноваційних технологій навчання та виховання у контексті  психолого-педагогічної  підтримки й допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку.

Актуальними є висвітлення матеріалів щодо раннього виявлення та раннього супроводу і підтримки таких дітей, а також   розроблення науково-теоретичних засад та навчально-методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.

Матеріали приймаються до розгляду за наявності у авторів передплати на рік, або кількох передплат на півріччя.

Авторські права та видавнича політика

Автори несуть відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. У статті, написаній кількома авторами, відповідальність за згоду на публікацію в журналі бере на себе той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи, і веде листування з редакторами.

Усі опубліковані матеріали проходять змістовий відбір і рецензуються (подвійне «сліпе» рецензування). Головний редактор та рецензент мають право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. До рецензування залучаються провідні фахівці з України та зарубіжжя.

Редакція зберігає за собою право рецензування, редагування та скорочення статей без згоди автора, може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи поглядів автора. Рукописи не повертаються. За достовірність фактів, дат, назв і правильність цитування відповідають автори.

Принципи редакційної політики журналу :

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

–  дотримання авторських та суміжних прав;

– дотримання графіку виходу журналу.

Редакція проводить роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Діяльність редакції журналу спрямована на  розвиток вітчизняної  науки.

Рецензування та порядок подання статей у журнал «Особлива дитина: навчання і виховання» докладніше тут

При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідна посилання на першоджерело.

©Усі права захищено. Жодна частина, елемент, ідея, композиційний підхід цього видання не можуть бути копійованими чи відтвореними в будь-якій формі і будь-якими засобами – як електронними, так і фотомеханічними, зокрема через ксерокопіювання, запис або комп'ютерне архівування, без письмового дозволу видавця.

 

Новий номер

У наступному номері

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ !

Змінено назву часопису та підписний індекс:

"Особлива дитина: навчання і виховання" 68835

докладніше ПЕРЕДПЛАТА